Photoforum: Nikon D5100 i D5200

+ add your photo

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

2 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Na­miętność jest zrządze­ni
5 days ago
 Na­miętność jest zrządze­niem lo­su, miłość kon­wen­cją decyzji ...

Na­miętność jest zrządze­niem lo­su, miłość kon­wen­cją decyzji ... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Żądać od człowieka można tyl
7 days ago
Żądać od człowieka można tyl­ko rzeczy możli­wych - o po­zos­tałe trze­ba go zaw­sze poprosić.

Żądać od człowieka można tyl­ko rzeczy możli­wych - o po­zos­tałe trze­ba go zaw­sze poprosić. - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Za­kochać się w spoj­rze­niu
10 days ago
Za­kochać się w spoj­rze­niu znaczy widzieć je w ludziach nieus­tannie, w naj­drob­niej­szych szczegółach, spoglądać przez zam­knięte oczy... w ciem­ności widzieć światło.

Za­kochać się w spoj­rze­niu znaczy widzieć je w ludziach nieus­tannie, w naj­drob­niej­szych szczegółach, spoglądać przez zam­knięte oczy... w ciem­ności widzieć światło. - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

12 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Szyb­ko przechodzą przez życ
14 days ago
Szyb­ko przechodzą przez życie ci, co mają doń niewiel­ki dystans...

Szyb­ko przechodzą przez życie ci, co mają doń niewiel­ki dystans... - kodans

Hide ads

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

19 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

22 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
... nieje­den gołąb, skry­ty
22 days ago
... nieje­den gołąb, skry­ty w klat­ki głębi, śni, że jest pos­trachem jastrzębi...

... nieje­den gołąb, skry­ty w klat­ki głębi, śni, że jest pos­trachem jastrzębi... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
To nasze oba­wy spra­wiają,
24 days ago
To nasze oba­wy spra­wiają, że wciąż sta­jemy w za­pasy z niez­na­nym, cho­ciaż ono nie ma naj­mniej­sze­go za­miaru toczyć z na­mi bojów o cokolwiek ...

To nasze oba­wy spra­wiają, że wciąż sta­jemy w za­pasy z niez­na­nym, cho­ciaż ono nie ma naj­mniej­sze­go za­miaru toczyć z na­mi bojów o cokolwiek ... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

25 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Wiara czy­ni cuda... niewiar
26 days ago
Wiara czy­ni cuda... niewiara roz­biera z marzeń...

Wiara czy­ni cuda... niewiara roz­biera z marzeń... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm
Rozeta
26 days ago
Rozeta

Rozeta - dorm

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

27 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
W cza­sie woj­ny mil­czą mu­
29 days ago
W cza­sie woj­ny mil­czą mu­zy... bo­wiem wte­dy do­wodzi strategia

W cza­sie woj­ny mil­czą mu­zy... bo­wiem wte­dy do­wodzi strategia - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

29 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

30 days ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

1 month ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Mam ochotę... zam­knąć oczy
1 month ago
Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć.

Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć. - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans

1 month ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Zaz­droszczę samotnikom. Maj
1 month ago
Zaz­droszczę samotnikom. Mają czas na roz­mowę z sobą, spa­cer w la­biryn­cie myśli, słuszne decyzje...

Zaz­droszczę samotnikom. Mają czas na roz­mowę z sobą, spa­cer w la­biryn­cie myśli, słuszne decyzje... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Cza­sami te­raźniej­szość ws
1 month ago
Cza­sami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość z utęsknieniem pat­rząc w przyszłość...

Cza­sami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość z utęsknieniem pat­rząc w przyszłość... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
... mędrca od głup­ca nie ró
1 month ago
... mędrca od głup­ca nie różni sa­ma wie­dza, lecz... umiejętność korzys­ta­nia z niej...

... mędrca od głup­ca nie różni sa­ma wie­dza, lecz... umiejętność korzys­ta­nia z niej... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

1 month ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Cza­sami między ka­mieniami,
1 month ago
Cza­sami między ka­mieniami, ma­leńki diament...

Cza­sami między ka­mieniami, ma­leńki diament... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Są chwilę ,które zmieniają c
1 month ago
Są chwilę ,które zmieniają człowieka na zawsze ...

Są chwilę ,które zmieniają człowieka na zawsze ... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
... na­tura czaruje
1 month ago
... na­tura czaruje

... na­tura czaruje - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

dorm

1 month ago

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
Duże dzieci ...
1 month ago
Duże dzieci ...

Duże dzieci ... - kodans

0 Vote

To rate this photo you have to be logged in.

First time here? Register.

kodans
poetą, ten co przecze­suje p
1 month ago
poetą, ten co przecze­suje pal­ca­mi myśli...

poetą, ten co przecze­suje pal­ca­mi myśli... - kodans

Comment Photoforum

There are not any comments in this topic!

Add comment

nick/name:

Sign in, if you already have and account.
Sign up for free if you do not have it already.

Content:

Save